такыр

 • 81каткак — диал. Җир өстендә кибеп каткан балчыклы урын, такыр …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 82пар — (ПАРЛЫ) – I. 1. Сыекча кисәкләренең күпләп очып күтәрелүеннән барлыкка килгән газ. Торак җылыту яки машина хәрәкәтләндерү өчен махсус ясалган, пар белән һавадан торган эссе катнашма 3. күч. Кызулык, дәрт, темперамент 4. күч. Исерткеч эчемлек… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 83такыраю — (ТАКЫРЛАНУ) – 1. Такыр булып калу. Чәч коелу, пеләшләнү 2. күч. Бушап калу; тотылып бетү. начарлану, мөшкелләнү эшләр такырайды …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 84таптау — I. 1. Аяк белән (өстенә) басып йөрү, өстендә йөрү. 2. Аяк яки тәгәрмәч белән басып, җиргә түшәлдерү, егу (гадәттә иген яки үләнне) 3. Басып изү; бастыру, тыгызлау 4. Берәр юл буйлап яки бер урында күп йөрү, кат кат йөрү 5. Аяк белән басып… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 85тигезсез — 1. Тигез (такыр) түгел 2. Озынлыгы, өслеге һ. б. буенча беришле сыйфатта булмаган 3. Үз дәвамында тигезлеге, ритмы һ. б. үзгәреп тора торган (дәвамлы процесслар тур.) 4. Тиң түгел; гаделлексез 5. Бер берсенә каршы торган көчләр бер зурлыкта… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 86ындыр — 1. Урылган ашлыкны саклау, киптерү, сугу, җилгәрү өчен махсус җайланган урын, корылма 2. диал. Бәрәңге бакчасы ындырдан бер чиләк бәрәңге алып кайтты. ЫНДЫР АРТЫ – 1) Бакчаның аргы башы тирәсендәге урын 2) Гомумән йорт каралтылар артындагы урын.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 87такыры — ов; мн. (ед. такы/р, а; м.) (тюрк. такыр) см. тж. такырный В Средней Азии: ровное глинистое пространство в пустынях и полупустынях. Проект освоения такыров …

  Словарь многих выражений

 • 88Takyr — takyras statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dykumų ir pusdykumių plokščia lyguma, kurios paviršius nuklotas molingų nuogulų. Sausuoju metu būna suskeldėjęs netaisyklingais daugiakampiais, o drėgnuoju metu apsemtas plono vandens… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 89takyr — takyras statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dykumų ir pusdykumių plokščia lyguma, kurios paviršius nuklotas molingų nuogulų. Sausuoju metu būna suskeldėjęs netaisyklingais daugiakampiais, o drėgnuoju metu apsemtas plono vandens… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 90takyras — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dykumų ir pusdykumių plokščia lyguma, kurios paviršius nuklotas molingų nuogulų. Sausuoju metu būna suskeldėjęs netaisyklingais daugiakampiais, o drėgnuoju metu apsemtas plono vandens… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas